Digitalna transformacija – u četiri koraka do
Smart Factory
Tko se iz dosadašnjeg konvencionalno vođenog pogona želi razvijati u smjeru digitalizacije stoji pred četiri otvorena pitanja. S velikom savjetodavnom kompetencijom firma Müller Martini pokazuje kako digitalna transformacija uspijeva u četiri koraka.
 
Za Smart Factory ne postoji „rješenje iz kutije“.  Štoviše, potreban je savršeni workflow (tijek rada) usklađen na pojedinačni pogon, kako bi se realizirala digitalna transformacija. Müller Martini ne samo da ima proizvode, poslovna i workflow rješenje za taj proces, nego i podržava kupca s iskustvom iz brojnih već realiziranih projekata. Pri tome se preporuča proces u četiri stupnja, koji prvo gradi razumijevanje za digitalizaciju, nakon toga razjasni potrebu firme, strukturira procesna znanja i na kraju oblikuje workflow za Smart Factory.
 
Korak 1: Razumijevanje digitalizacije
Digitalna transformacija dugoročno mijenja temelje svakog poduzeća u njegovoj strategiji, strukturi, kulturi i procesima. Da li se polazi od nove ili već postojeće opreme, igra pri tome podređenu ulogu. Više se radi o tome da se optimalno iskoriste postojeće mogućnosti u poduzeću. To se odnosi na tehničke mjere, procese i kadrove. Važno je razumjeti da je digitalna transformacija vrlo opsežna i  dodiruje puno područja nekog poduzeća.  
   
Korak 2: Razjašnjavanje potrebe firme 
Mnoge firme se boje toga da bi za digitalizaciju svojih procesa morali sve mijenjati. Ovaj strah je neosnovan. Štoviše, odlučujuće je prepoznati vlastite jake strane, te biti na čistu kako se firma treba razvijati. Važno je kod ovog koraka izbjegavati idealističke pristupe, te primjenjivati samo rješenja koje donose direktnu korist. 
 
Korak 3: Strukturiranje procesnih znanja
Znanje o korektnim procesima je često memorirano u glavama djelatnika. To znanje mora biti strukturirano i dokumentirano za uspješnu digitalizaciju. Isto započinje kod zajedničkog vokabulara i jedinstvenog razumijevanja pojmova. Odnosi se i na zajedničko razumijevanje tijekova i njihovih relevantnih veličina. Vremenski i logistički tijek produkcije u postojećim produkcijskim ćelijama mora isto tako biti definiran. Kako bi se smanjila kompleksnost, mora se posebna pažnja posvetiti standardnim slučajevima. Specijalni slučajevi se po mogućnosti trebaju isključiti. 
 
Korak 4: Oblikovanje digitalne transformacije
Na temelju razrađenih osnova sad se definira ciljano stanje. Utvrđuje se primjerice koje individualne informacije pripadaju u elektroničku „ladicu“ naloga. Također i prikaz struktura naloga i tiskanje barkoda su od centralnog značenja. Za uspješnu digitalnu transformaciju vrijedi promatrati i odgovoriti na sva klasična pitanja grafičke produkcije uz pogled na digitalnu proizvodnju.
  
Whitepaper (dokumenti) za Smart Factory
Produbljene informacije o digitalnoj transformaciji i četverostupnjevanom procesu do Smart Factory možemo naći na „Whitepaper Smart Factory“ na: mullermartini.com/virtualdrupa.