CONTACT US - CLICK HERECONTACT US - CLOSE HERE 

Your strong partner.

Parts Department:

1-888-2-MULLER

(1-888-268-5537)

Do you have questions?
Contact us.

Your strong partner.

Parts Department:

1-888-2-MULLER

(1-888-268-5537)

Muller Martini Corp.
456 Wheeler Rd.
11788 Hauppauge

 

Phone: +1-631-582-4343
Fax: +1-888-268 5537

Show map

Request download

Jedan stroj manje dovodi do 20 posto veće produktivnosti 

Specijalist za časopise, firma Stephens & George kanto u Dowlaisu u Walis kantonu, je zamijenila tri starija stroja za sabiranje araka i šivanje žicom s dva nova Primera MC. Rezultat: produktivnost je narasla za 20 posto. 

Minus dvije PrimaPlus, minus jedna Prima, plus dvije Primere MC – zahvaljujući većim produkcijskim učincima na svoja oba nova stroja za sabiranje araka i šivanje žicom firmaStephens & George je markantno povećala svoju efikasnost u proizvodnji časopisa. Činjenica da se s jednim strojem manje može postići veća produktivnost, prema riječima Marcusa J. Partridgea nije mit, nego realnost. „Mi proizvodimo danas s manjim strojnim parkom više nego ranije“, kaže menadžer grupe uveza (Bindery). „A rukovanje strojem Primera MC je tako jednostavno da ga sposoban operater može svladati u par mjeseci, dok je za starije modele često bilo potrebno višegodišnje iskustvo.“
 
Oba nova stroja Primera MC, koja su u upotrebi 24 sata na dan, a zajedno su u prvih 18 mjeseci rada zajedno sašila skoro 50 milijuna proizvoda, pokazuju ne samo veći broj taktova (14.000 po satu). Oni se zahvaljujući inovativnoj pogonskoj tehnologiji Motion Control– istovremeno s filozofijomFinishing 4.0 tvrtke Müller Martini, koja je istovremeno ušla u ovu obiteljsku firmu – također 30 posto brže podešavaju nego modeli prethodnici.  
 
Za Stephens & George to također ima dvostruko pozitivan utjecaj na računu uspjeha. S jedne strane je ovaj poslodavac, najveći u regiji s 230 suradnika, povećao svoj mjesečni izlaz u sabiranju araka i šivanju žicom s 2,7 na 3 milijuna primjeraka. S druge strana mogli su u 12.000 kvadratnih metara velikoj tvornici tjedno uštedjeti dvije smjene.  
 
Uz to se treba znati da od okruglo 750 naslova časopisa, tiskanih u Dowlaisu na pet offsetnih sistema Heidelberg, ne malo njih ima nakladu od samo 200 primjeraka. Na drugom kraju skale stoje – kod prosjeka od 6000 po naslovu – 250.000 primjeraka. S obzirom da također i broj stranica (8 do 1000) i formati (A6 do A3)  jako variraju, obje nove Primere MC pokazuju svoje jake strane također i u velikoj fleksibilnosti.  
 
Predsjednik uprave i generalni direktor grupe, g. Andrew L. G. Jones, koji vodi poduzeće u četvrtoj generaciji, je siguran da će poduzeće i dalje rasti: „Tiskani proizvodi ostaju važni – a posebno časopisi sa svojim višeslojnim sadržajima za posebne interese neće ništa izgubiti od svoje popularnosti.“

Stephens & George produciraju mjesečno 5 milijuna časopisa, na strojevima za sabiranje araka i šivanje žicom ili za meki uvez lijepljenjem.